Tela Super-zetor esittelyssä Helsingissä 1957 . Näitä tuotiin maahan 7 kpl